wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dashboard_rss_output › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
wp_dashboard_rss_output ( $widget_id )
Parametry:
  • (string) $widget_id
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Display generic dashboard RSS widget feed.Źródło

function wp_dashboard_rss_output( $widget_id ) {
	$widgets = get_option( 'dashboard_widget_options' );
	echo '<div class="rss-widget">';
	wp_widget_rss_output( $widgets[ $widget_id ] );
	echo '</div>';
}