Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dashboard_quick_press_output ›

Od3.0.0
Przestarzały3.2.0
wp_dashboard_quick_press_output ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Output the QuickPress dashboard widget.Źródło

function wp_dashboard_quick_press_output() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.2.0', 'wp_dashboard_quick_press()' );
	wp_dashboard_quick_press();
}