Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.check_password ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'check_password', $check, $password, $hash, $user_id )
Parametry: (4)
 • (bool) $check Whether the passwords match.
  Wymagane: Tak
 • (string) $password The plaintext password.
  Wymagane: Tak
 • (string) $hash The hashed password.
  Wymagane: Tak
 • (string|int) $user_id User ID. Can be empty.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the plaintext password matches the encrypted password.

Źródło

return apply_filters( 'check_password', $check, $password, $hash, $user_id );