Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_form ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'login_form' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires following the 'Password' field in the login form.

Źródło

do_action( 'login_form' );