Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.icon_dir ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'icon_dir', ABSPATH . WPINC . '/images/media' )
Parametry:
  • (string) $path Icon directory absolute path.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the icon directory path.

Źródło

$icon_dir = apply_filters( 'icon_dir', ABSPATH . WPINC . '/images/media' );