Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.icon_dir ›

Od2.0.0
Przestarzały
apply_filters( 'icon_dir', get_template_directory()
Parametry: (4)
 • (int) $id Optional. Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $fullsize Optional, default is false. Whether to use full size image.
  Wymagane: Tak
 • (array) $max_dims Optional. Max image dimensions.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $permalink Optional, default is false. Whether to include permalink to image.
  Wymagane: Tak
Zobacz:
 • wp_get_attachment_link()
Powrót:
 • ()
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve HTML content of attachment image with link.

Źródło

$icon_dir = apply_filters( 'icon_dir', get_template_directory() . '/images' );