Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.copy_dir ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
copy_dir ( $from, $to, $skip_list = array() )
Parametry: (3)
 • (string) $from Source directory.
  Wymagane: Tak
 • (string) $to Destination directory.
  Wymagane: Tak
 • (array) $skip_list A list of files/folders to skip copying.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Powrót:
 • (true|WP_Error) True on success, WP_Error on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Copies a directory from one location to another via the WordPress Filesystem Abstraction.

Assumes that WP_Filesystem() has already been called and setup.Powiązane Funkcje: _copy_dir, wp_editor, wp_die, wp_mkdir_p, compare

Źródło

function copy_dir( $from, $to, $skip_list = array() ) {
	global $wp_filesystem;

	$dirlist = $wp_filesystem->dirlist( $from );

	$from = trailingslashit( $from );
	$to  = trailingslashit( $to );

	foreach ( (array) $dirlist as $filename => $fileinfo ) {
		if ( in_array( $filename, $skip_list, true ) ) {
			continue;
		}

		if ( 'f' == $fileinfo['type'] ) {
			if ( ! $wp_filesystem->copy( $from . $filename, $to . $filename, true, FS_CHMOD_FILE ) ) {
				// If copy failed, chmod file to 0644 and try again.
				$wp_filesystem->chmod( $to . $filename, FS_CHMOD_FILE );
				if ( ! $wp_filesystem->copy( $from . $filename, $to . $filename, true, FS_CHMOD_FILE ) ) {
					return new WP_Error( 'copy_failed_copy_dir', __( 'Could not copy file.' ), $to . $filename );
				}
			}
		} elseif ( 'd' == $fileinfo['type'] ) {
			if ( ! $wp_filesystem->is_dir( $to . $filename ) ) {
				if ( ! $wp_filesystem->mkdir( $to . $filename, FS_CHMOD_DIR ) ) {
					return new WP_Error( 'mkdir_failed_copy_dir', __( 'Could not create directory.' ), $to . $filename );
				}
			}

			// generate the $sub_skip_list for the subdirectory as a sub-set of the existing $skip_list
			$sub_skip_list = array();
			foreach ( $skip_list as $skip_item ) {
				if ( 0 === strpos( $skip_item, $filename . '/' ) ) {
					$sub_skip_list[] = preg_replace( '!^' . preg_quote( $filename, '!' ) . '/!i', '', $skip_item );
				}
			}

			$result = copy_dir( $from . $filename, $to . $filename, $sub_skip_list );
			if ( is_wp_error( $result ) ) {
				return $result;
			}
		}
	}
	return true;
}