Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wxr_export_skip_termmeta ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wxr_export_skip_termmeta', false, $meta->meta_key, $meta )
Parametry: (3)
  • (bool) $skip Whether to skip the current piece of term meta. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key Current meta key.
    Wymagane: Tak
  • (object) $meta Current meta object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to selectively skip term meta used for WXR exports.

Returning a truthy value to the filter will skip the current meta object from being exported.

Źródło

if ( ! apply_filters( 'wxr_export_skip_termmeta', false, $meta->meta_key, $meta ) ) {