Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_calculate_image_srcset_meta ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_calculate_image_srcset_meta', $image_meta, $size_array, $image_src, $attachment_id )
Parametry: (4)
 • (array) $image_meta The image meta data as returned by 'wp_get_attachment_metadata()'.
  Wymagane: Tak
 • (array) $size_array Array of width and height values in pixels (in that order).
  Wymagane: Tak
 • (string) $image_src The 'src' of the image.
  Wymagane: Tak
 • (int) $attachment_id The image attachment ID or 0 if not supplied.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Let plugins pre-filter the image meta to be able to fix inconsistencies in the stored data.

Źródło

$image_meta = apply_filters( 'wp_calculate_image_srcset_meta', $image_meta, $size_array, $image_src, $attachment_id );