Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_update_widget ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_update_widget ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for saving a widget.Źródło

function wp_ajax_update_widget() {
	global $wp_customize;
	$wp_customize->widgets->wp_ajax_update_widget();
}