Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.validate_password_reset ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'validate_password_reset', $errors, $user )
Parametry: (2)
  • (object) $errors WP Error object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User|WP_Error) $user WP_User object if the login and reset key match. WP_Error object otherwise.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the password reset procedure is validated.

Źródło

do_action( 'validate_password_reset', $errors, $user );