Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.gallery_style ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'gallery_style', $gallery_style . $gallery_div )
Parametry:
  • (string) $gallery_style Default CSS styles and opening HTML div container for the gallery shortcode output.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default gallery shortcode CSS styles.

Źródło

$output = apply_filters( 'gallery_style', $gallery_style . $gallery_div );