Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allowed_themes ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allowed_themes', $allowed_themes )
Parametry:
  • (string[]) $allowed_themes An array of theme stylesheet names.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the array of themes allowed on the network.

Źródło

$allowed_themes = apply_filters( 'allowed_themes', $allowed_themes );