Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.all_themes ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'all_themes', wp_get_themes()
Parametry:
  • (WP_Theme[]) $all Array of WP_Theme objects to display in the list table.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the full array of WP_Theme objects to list in the Multisite themes list table.

Źródło

'all'      => apply_filters( 'all_themes', wp_get_themes() ),