Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$tabs = apply_filters( 'install_themes_tabs', $tabs );