Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.install_themes_feature_list ›

Od2.8.0
Przestarzały3.1.0
install_themes_feature_list ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve list of WordPress theme features (aka theme tags).Źródło

function install_themes_feature_list() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0', 'get_theme_feature_list()' );

	$cache = get_transient( 'wporg_theme_feature_list' );
	if ( ! $cache ) {
		set_transient( 'wporg_theme_feature_list', array(), 3 * HOUR_IN_SECONDS );
	}

	if ( $cache ) {
		return $cache;
	}

	$feature_list = themes_api( 'feature_list', array() );
	if ( is_wp_error( $feature_list ) ) {
		return array();
	}

	set_transient( 'wporg_theme_feature_list', $feature_list, 3 * HOUR_IN_SECONDS );

	return $feature_list;
}