Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_redirect ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'login_redirect', $redirect_to, $requested_redirect_to, $user )
Parametry: (3)
  • (string) $redirect_to The redirect destination URL.
    Wymagane: Tak
  • (string) $requested_redirect_to The requested redirect destination URL passed as a parameter.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User|WP_Error) $user WP_User object if login was successful, WP_Error object otherwise.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the login redirect URL.

Źródło

$redirect_to = apply_filters( 'login_redirect', $redirect_to, $requested_redirect_to, $user );