wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.template_redirect › Działania WordPress Hooks

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'template_redirect' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before determining which template to load.

Źródło

do_action( 'template_redirect' );