Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.auth_redirect_scheme ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'auth_redirect_scheme', '' )
Parametry:
  • (string) $scheme Authentication redirect scheme. Default empty.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the authentication redirect scheme.

Źródło

$scheme = apply_filters( 'auth_redirect_scheme', '' );