Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.x_redirect_by ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'x_redirect_by', $x_redirect_by, $status, $location )
Parametry: (3)
  • (string) $x_redirect_by The application doing the redirect.
    Wymagane: Tak
  • (int) $status Status code to use.
    Wymagane: Tak
  • (string) $location The path to redirect to.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the X-Redirect-By header.

Allows applications to identify themselves when they're doing a redirect.

Źródło

$x_redirect_by = apply_filters( 'x_redirect_by', $x_redirect_by, $status, $location );