Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_init ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'login_init' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when the login form is initialized.

Źródło

do_action( 'login_init' );