Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.permalink_link ›

Od0.71
Przestarzały1.2.0
permalink_link ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Print the permalink of the current post in the loop.Źródło

function permalink_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '1.2.0', 'the_permalink()' );
	the_permalink();
}