Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_video_shortcode_override ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_video_shortcode_override', '', $attr, $content, $instance )
Parametry: (4)
 • (string) $html Empty variable to be replaced with shortcode markup.
  Wymagane: Tak
 • (array) $attr Attributes of the shortcode. @see wp_video_shortcode()
  Wymagane: Tak
 • (string) $content Video shortcode content.
  Wymagane: Tak
 • (int) $instance Unique numeric ID of this video shortcode instance.
  Wymagane: Tak
Zobacz:
 • wp_video_shortcode()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default video shortcode output.

If the filtered output isn't empty, it will be used instead of generating the default video template.

Źródło

$override = apply_filters( 'wp_video_shortcode_override', '', $attr, $content, $instance );