Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.months_dropdown_results ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'months_dropdown_results', $months, $post_type )
Parametry: (2)
  • (object) $months The months drop-down query results.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type The post type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the 'Months' drop-down results.

Źródło

$months = apply_filters( 'months_dropdown_results', $months, $post_type );