Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.export_wp_filename ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'export_wp_filename', $wp_filename, $sitename, $date )
Parametry: (3)
  • (string) $wp_filename The name of the file for download.
    Wymagane: Tak
  • (string) $sitename The site name.
    Wymagane: Tak
  • (string) $date Today's date, formatted.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the export filename.

Źródło

$filename = apply_filters( 'export_wp_filename', $wp_filename, $sitename, $date );