Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_jsonp_enabled ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_jsonp_enabled', true )
Parametry:
  • (bool) $jsonp_enabled Whether jsonp is enabled. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether jsonp is enabled.

Źródło

$jsonp_enabled = apply_filters( 'rest_jsonp_enabled', true );