Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_output_link_wp_head ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_output_link_wp_head ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Outputs the REST API link tag into page header.Źródło

function rest_output_link_wp_head() {
	$api_root = get_rest_url();

	if ( empty( $api_root ) ) {
		return;
	}

	echo "<link rel='https://api.w.org/' href='" . esc_url( $api_root ) . "' />\n";
}