Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_output_rsd ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_output_rsd ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds the REST API URL to the WP RSD endpoint.Źródło

function rest_output_rsd() {
	$api_root = get_rest_url();

	if ( empty( $api_root ) ) {
		return;
	}
	?>
	<api name="WP-API" blogID="1" preferred="false" apiLink="<?php echo esc_url( $api_root ); ?>" />
	<?php
}