Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.export_add_js ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
export_add_js ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display JavaScript on the page.Źródło

function export_add_js() {
	?>
<script type="text/javascript">
	jQuery(document).ready(function($){
		var form = $('#export-filters'),
			filters = form.find('.export-filters');
		filters.hide();
		form.find('input:radio').change(function() {
			filters.slideUp('fast');
			switch ( $(this).val() ) {
				case 'attachment': $('#attachment-filters').slideDown(); break;
				case 'posts': $('#post-filters').slideDown(); break;
				case 'pages': $('#page-filters').slideDown(); break;
			}
		});
	});
</script>
	<?php
}