wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pclziputilrename › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
pclziputilrename ( $p_src, $p_dest )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function PclZipUtilRename($p_src, $p_dest)
 {
  $v_result = 1;

  // ----- Try to rename the files
  if (!@rename($p_src, $p_dest)) {

   // ----- Try to copy & unlink the src
   if (!@copy($p_src, $p_dest)) {
    $v_result = 0;
   }
   else if (!@unlink($p_src)) {
    $v_result = 0;
   }
  }

  // ----- Return
  return $v_result;
 }
 // --------------------------------------------------------------------------------

 // --------------------------------------------------------------------------------
 // Function : PclZipUtilOptionText()
 // Description :
 //  Translate option value in text. Mainly for debug purpose.
 // Parameters :
 //  $p_option : the option value.
 // Return Values :
 //  The option text value.
 // --------------------------------------------------------------------------------