Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.plupload_default_settings ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'plupload_default_settings', $defaults )
Parametry:
  • (array) $defaults Default Plupload settings array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Plupload default settings.

Źródło

$defaults = apply_filters( 'plupload_default_settings', $defaults );