wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_all_user_settings › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
delete_all_user_settings ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes the user settings of the current user.Źródło

function delete_all_user_settings() {
	$user_id = get_current_user_id();
	if ( ! $user_id ) {
		return;
	}

	update_user_option( $user_id, 'user-settings', '', false );
	setcookie( 'wp-settings-' . $user_id, ' ', time() - YEAR_IN_SECONDS, SITECOOKIEPATH );
}