Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_default_theme_options ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyeleven_default_theme_options', $default_theme_options )
Parametry:
  • (array) $default_theme_options An array of default theme options.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Eleven default options.

Źródło

return apply_filters( 'twentyeleven_default_theme_options', $default_theme_options );