Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_author_bio_avatar_size ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyeleven_author_bio_avatar_size', 60 )
Parametry:
  • (int) The height and width avatar dimension in pixels. Default 60.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Eleven author bio avatar size.

Źródło

$author_bio_avatar_size = apply_filters( 'twentyeleven_author_bio_avatar_size', 60 );