Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyten_author_bio_avatar_size ›

OdTwenty Ten 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyten_author_bio_avatar_size', 60 )
Parametry:
  • (int) The height and width avatar dimensions in pixels. Default 60.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Ten author bio avatar size.

Źródło

echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email' ), apply_filters( 'twentyten_author_bio_avatar_size', 60 ) );