Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$author_bio_avatar_size = apply_filters( 'twentytwelve_author_bio_avatar_size', 68 );