Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_layouts ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyeleven_layouts', $layout_options )
Parametry:
  • (array) $layout_options An associative array of layout options.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Eleven layout options.

Źródło

return apply_filters( 'twentyeleven_layouts', $layout_options );