wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_register_layout_support › WordPress Function

Od5.8.0
Przestarzałyn/a
wp_register_layout_support ( $block_type )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (WP_Block_Type) $block_type Block Type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 6.3.0

Registers the layout block attribute for block types that support it.Źródło

function wp_register_layout_support( $block_type ) {
	$support_layout = block_has_support( $block_type, 'layout', false ) || block_has_support( $block_type, '__experimentalLayout', false );
	if ( $support_layout ) {
		if ( ! $block_type->attributes ) {
			$block_type->attributes = array();
		}

		if ( ! array_key_exists( 'layout', $block_type->attributes ) ) {
			$block_type->attributes['layout'] = array(
				'type' => 'object',
			);
		}
	}
}