wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_register_duotone_support › WordPress Function

Od5.8.0
Przestarzały6.3.0
wp_register_duotone_support ( $block_type )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (WP_Block_Type) $block_type Block Type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the style and colors block attributes for block types that support it.Źródło

function wp_register_duotone_support( $block_type ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '6.3.0', 'WP_Duotone::register_duotone_support()' );
	return WP_Duotone::register_duotone_support( $block_type );
}