wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_register_shadow_support › WordPress Function

Od6.3.0
Przestarzałyn/a
wp_register_shadow_support ( $block_type )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (WP_Block_Type) $block_type Block Type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the style and shadow block attributes for block types that support it.Źródło

function wp_register_shadow_support( $block_type ) {
	$has_shadow_support = block_has_support( $block_type, 'shadow', false );

	if ( ! $has_shadow_support ) {
		return;
	}

	if ( ! $block_type->attributes ) {
		$block_type->attributes = array();
	}

	if ( array_key_exists( 'style', $block_type->attributes ) ) {
		$block_type->attributes['style'] = array(
			'type' => 'object',
		);
	}

	if ( array_key_exists( 'shadow', $block_type->attributes ) ) {
		$block_type->attributes['shadow'] = array(
			'type' => 'string',
		);
	}
}