Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_layout_classes ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyeleven_layout_classes', $classes, $current_layout )
Parametry: (2)
  • (array) $classes An array of body classes.
    Wymagane: Tak
  • (string) $current_layout The current theme layout.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Eleven layout body classes.

Źródło

$classes = apply_filters( 'twentyeleven_layout_classes', $classes, $current_layout );