Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_color_schemes ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyeleven_color_schemes', $color_scheme_options )
Parametry:
  • (array) $color_scheme_options An associative array of color scheme options.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Eleven color scheme options.

Źródło

return apply_filters( 'twentyeleven_color_schemes', $color_scheme_options );