Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_enqueue_color_scheme ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'twentyeleven_enqueue_color_scheme', $color_scheme )
Parametry:
  • (string) $color_scheme The color scheme.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the styles for the Twenty Eleven color scheme are enqueued.

Źródło

do_action( 'twentyeleven_enqueue_color_scheme', $color_scheme );