wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_admin_color_schemes › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
register_admin_color_schemes ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the default admin color schemes.

Registers the initial set of eight color schemes in the Profile section of the dashboard which allows for styling the admin menu and toolbar.


Źródło

function register_admin_color_schemes() {
	$suffix = is_rtl() ? '-rtl' : '';
	$suffix .= SCRIPT_DEBUG ? '' : '.min';

	wp_admin_css_color(
		'fresh',
		_x( 'Default', 'admin color scheme' ),
		false,
		array( '#1d2327', '#2c3338', '#2271b1', '#72aee6' ),
		array(
			'base'  => '#a7aaad',
			'focus'  => '#72aee6',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'light',
		_x( 'Light', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/light/colors$suffix.css" ),
		array( '#e5e5e5', '#999', '#d64e07', '#04a4cc' ),
		array(
			'base'  => '#999',
			'focus'  => '#ccc',
			'current' => '#ccc',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'modern',
		_x( 'Modern', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/modern/colors$suffix.css" ),
		array( '#1e1e1e', '#3858e9', '#33f078' ),
		array(
			'base'  => '#f3f1f1',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'blue',
		_x( 'Blue', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/blue/colors$suffix.css" ),
		array( '#096484', '#4796b3', '#52accc', '#74B6CE' ),
		array(
			'base'  => '#e5f8ff',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'midnight',
		_x( 'Midnight', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/midnight/colors$suffix.css" ),
		array( '#25282b', '#363b3f', '#69a8bb', '#e14d43' ),
		array(
			'base'  => '#f1f2f3',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'sunrise',
		_x( 'Sunrise', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/sunrise/colors$suffix.css" ),
		array( '#b43c38', '#cf4944', '#dd823b', '#ccaf0b' ),
		array(
			'base'  => '#f3f1f1',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'ectoplasm',
		_x( 'Ectoplasm', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/ectoplasm/colors$suffix.css" ),
		array( '#413256', '#523f6d', '#a3b745', '#d46f15' ),
		array(
			'base'  => '#ece6f6',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'ocean',
		_x( 'Ocean', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/ocean/colors$suffix.css" ),
		array( '#627c83', '#738e96', '#9ebaa0', '#aa9d88' ),
		array(
			'base'  => '#f2fcff',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'coffee',
		_x( 'Coffee', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/coffee/colors$suffix.css" ),
		array( '#46403c', '#59524c', '#c7a589', '#9ea476' ),
		array(
			'base'  => '#f3f2f1',
			'focus'  => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);
}