Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyseventeen_custom_colors_css ›

OdTwenty Seventeen 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyseventeen_custom_colors_css', $css, $hue, $saturation )
Parametry: (3)
  • (string) $css Base theme colors CSS.
    Wymagane: Tak
  • (int) $hue The user's selected color hue.
    Wymagane: Tak
  • (string) $saturation Filtered theme color saturation level.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters Twenty Seventeen custom colors CSS.

Źródło

return apply_filters( 'twentyseventeen_custom_colors_css', $css, $hue, $saturation );