Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.screen_layout ›

Od2.8.0
Przestarzały3.3.0
screen_layout ( $screen )
Zobacz:
  • WP_Screen::render_screen_layout()
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the screen layout options.Źródło

function screen_layout( $screen ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', '$current_screen->render_screen_layout()' );

	$current_screen = get_current_screen();

	if ( ! $current_screen )
		return '';

	ob_start();
	$current_screen->render_screen_layout();
	return ob_get_clean();
}