Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.screen_meta ›

Od2.7.0
Przestarzały3.3.0
screen_meta ( $screen )
Zobacz:
  • WP_Screen::render_screen_meta()
Zdefiniowane na:
Codex:

Renders the screen's help.Źródło

function screen_meta( $screen ) {
	$current_screen = get_current_screen();
	$current_screen->render_screen_meta();
}