Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_protected_meta ›

Od3.1.3
Przestarzałyn/a
is_protected_meta ( $meta_key, $meta_type = null )
Parametry: (2)
 • (string) $meta_key Meta key.
  Wymagane: Tak
 • (string|null) $meta_type Optional. Type of object metadata is for (e.g., comment, post, term, or user).
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Powrót:
 • (bool) Whether the meta key is considered protected.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether a meta key is considered protected.Źródło

function is_protected_meta( $meta_key, $meta_type = null ) {
	$protected = ( '_' == $meta_key[0] );

	/**
	 * Filters whether a meta key is considered protected.
	 *
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @param bool    $protected Whether the key is considered protected.
	 * @param string   $meta_key Meta key.
	 * @param string|null $meta_type Type of object metadata is for (e.g., comment, post, term, or user).
	 */
	return apply_filters( 'is_protected_meta', $protected, $meta_key, $meta_type );
}