Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.added_existing_user ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
do_action( 'added_existing_user', $details['user_id'], $result )
Parametry: (2)
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $result True on success or a WP_Error object if the user doesn't exist or could not be added.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after an existing user is added to a site.

Źródło

do_action( 'added_existing_user', $details['user_id'], $result );