Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_existing_user_to_blog ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
add_existing_user_to_blog ( $details = false )
Parametry:
 • (array) $details
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (true|WP_Error|void)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • MU

Add a user to a blog based on details from maybe_add_existing_user_to_blog().Źródło

function add_existing_user_to_blog( $details = false ) {
	if ( is_array( $details ) ) {
		$blog_id = get_current_blog_id();
		$result = add_user_to_blog( $blog_id, $details['user_id'], $details['role'] );

		/**
		 * Fires immediately after an existing user is added to a site.
		 *
		 * @since MU (3.0.0)
		 *
		 * @param int  $user_id User ID.
		 * @param mixed $result True on success or a WP_Error object if the user doesn't exist
		 *            or could not be added.
		 */
		do_action( 'added_existing_user', $details['user_id'], $result );

		return $result;
	}
}