Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



upload_per_page ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'upload_per_page', $media_per_page )
Parametry:
  • (int) $media_per_page Number of media to list. Default 20.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of items to list per page when listing media items.





Źródło

$q['posts_per_page'] = apply_filters( 'upload_per_page', $media_per_page );